Gaziosmanpaşa Bilim Teknoloji Lisesi
...


Okulumuzda Milli Eğitim Bakanlığının Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri için hazırladığı mesleki eğitim müfredatı; bilimsel deneyler ve atölye çalışmaları ile öğrencilerimizin pratik üretim becerilerini kavrayacakları şekilde,  geliştirilerek ve zenginleştirilerek verilecektir.

Öğrencilerimiz meslekleri ile ilgili en son teknolojiye göre donatılmış atölye ve laboratuvarlarda,  hem üst öğrenimlerine devam edebilecek, hem de sanayide görev alabilecek bilgi seviyesinde yetiştirileceklerdir.

Okulumuzda araştırma ve yenilik kültürünün gelişmesine yönelik olarak; her meslek alanı için hazırlanmış olan Ar-Ge bölümlerinde, iş dünyasının ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş proje tabanlı bilimsel çalışmalar yapılacak, öğrencilerimiz meslekleri ile ilgili yeni buluşlar yapmaya yönlendirilecektir.

Öğrencilerimizi araştırmaya teşvik etmek ve araştırmayı sevdirmek için, ulusal ve uluslararası bilimsel tasarım ve proje çalışmalarına katılarak, onların proje tabanlı çalışma deneyimleri artırılacak ve yenilikçilik ruhu aşılanacaktır. Müfredatta yer almayan yenilikçi eğitim uygulamaları, projeler kanalıyla hayata geçirilecektir.

Meslek derslerine, bir program dâhilinde, sanayide kendini kanıtlamış teknisyen ve mühendisler davet edileceği gibi; zaman zaman da işletmelere gidilerek sanayi uygulamalarının içinde pratiğe dönüştürülen dersler yapılacaktır. Böylece öğrencilerimiz uygulamayı, birebir sanayide uygulama yapan teknik elemanlardan öğreneceklerdir. Ayrıca işletmelerle işbirliği içerisinde, uygulamalı staj ve yarı zamanlı çalışma programları yürütülecektir.

Okulumuzdan mezun olan öğrencilerimizin, teori ve uygulamayı birleştirebilen mühendisler olmaları ve geleceğin sanayi çalışmalarını yönlendirecek teknik elemanlar olarak yetişmeleri hedeflenmektedir.