YAŞAM BECERİLERİ YÜKSEK NESİLLER

Branş ve akademik müfredatın çeşitlendiği ortaokul yıllarında tecrübeli öğretmen kadrosu ile özgün bir müfredat uygulanmaktadır.

Bilgiyi sadece öğrenen değil aynı zamanda onu kullanan ve uygulayan konumunda olan öğrencilerimiz, konuları daha hızlı kavramaktadır. Bu sayede okullarımızda, akademik başarısı ve yaşam becerileri yüksek nesiller yetişmektedir.

Eğitim koordinatörlüğümüz bünyesinde planlanan sınavlar, öğrenme gruplarına göre yapılan etüt dersleri, sınav rehberliği çalışmaları, sayısal ve sözel dersleri keyifli ve eğlenceli bir hale getirerek zaman kaybı ve ezberi ortadan kaldıran ders tasarımları, yoğunlaştırılmış ders saatleri ile öğrencilerin akademik başarılarının artması sağlanmaktadır.

ORTAOKULDA ÖĞRENCİLERİMİZİ NELER BEKLİYOR ?

* Zengin ve özgün eğitim müfredatı
* Fiziksel uygunluk testi ve gelişim programı
* Yabancı dilde uluslararası standartlara uygunluk
* Cumartesi etüt programı online ve yüz yüze deneme sınavı
* Flip Learning ders tasarımları ve ters yüz edilmiş sınıflar
* LGS hazırlık çalışmaları Baykuş etüt programı
* Her gün 15 dk. kitap okuma saati uygulaması
* Spor, sanat ve müzik alanında yetenek geliştirme çalışmaları
* Uzaktan eğitim Şafak Okulları online ders platformu
* Teknolojik altyapı destekli sınıflar
* KDS Haftalık kazanım değerlendirme sınavları
* Öğrencinin birebir takibi, alanında uzman psikolog
* Robotik Kodlama Etkili İletişim ve Sunum dersleri
* Yılda iki kez performans değerlendirme haftası
* 14 farklı beceri için gelişim programı

ORTAOKUL FARK DERSLERİ

* Global Goals ‘’My World’’ Proje Tasarımı
* Global Ties Kültürel Etkileşim Programı
* Kariyer Yönetimi
* Akıl ve Zeka Oyunları
* Robotik Kodlama
* İletişim ve Sunum