BU SAYFA GAZİOSMANPAŞA BİLİM VE TEKNOLOJİ LİSEMİZ İÇİN HAZIRLANMIŞTIR.

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ

NEDEN ELEKTRİK- ELEKTRONİK?

Elektrik-elektronik sektörü firmaları, hizmetleri ile ülke ekonomisine maddi gelir ve istihdam açısından önemli katkılar sağlamaktadır.

    Elektrik-Elektronik sanayi, küresel düzeyde hızla değişen pazar ve rekabet koşulları nedeni ile sürekli ve dinamik bir gelişim içindedir. Bu özellikleri nedeni ile Elektrik-Elektronik sanayi, stratejik bir sanayi olarak ülkelerin yakın ilgisini çekmekte ve bu sektör için devletler tarafından özel planlamalar yapılmaktadır. Özellikle hızla küreselleşmekte olan bu sektörde rekabet büyük yoğunluk kazanmakta ve sanayileşmiş ülkeler bu sektörün korunması ve rekabet gücünün geliştirilmesi için özel politikalar uygulamaktadırlar.

BÖLÜM HAKKINDA

Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı, altında yer alan dallarının yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı bugün diğer tüm alanları geliştiren, temel ve üretken bir sanayiye dönüşmüş durumdadır. Alan, bugün kendi tasarım ve teknolojilerini geliştirecek güce ulaşmıştır. İnsansız hava araçları, Elektrikli otomobiller, Yapay- zeka, Robotik gibi  teknolojik gelişmeler  alanın dinamik olduğunun en somut örnekleridir.  Okulumuzda Elektrik-Elektronik Teknolojisini tercih eden öğrencilerimize Tam Öğrenme Modeli ile Eğitim Uygulanmaktadır. Bu modele göre Öğrencilerimiz 9. Sınıfta ilk olarak Elektrik için Matematik ( Matematikteki Temel 4 işlem)  konusu ile eksiklikleri tamamlandıktan sonra alan eğitimine başlarlar. Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanımız   sektörün ihtiyaç duyduğu yeterli, donanıma sahip teknolojiyi takip eden nitelikli meslek elemanları yetiştirmek hedeflenmektedir.

Okulumuzda Elektrik Tesisatı ve Pano Montörlüğü  dalında öğrencilere teorik ve uygulamalı eğitim verilmektedir. 12. sınıflarda mesleki teorik dersler ile birlikte öğrenciler, bir yıl boyunca haftanın üç günü Elektrik-Elektronik sektöründe bulunan işletmelerde mesleki beceri geliştirme uygulamaları yapmaktadırlar. Bu uygulamalar okul denetiminde olup M.E.B. , MEGEP müfredat programı kapsamındadır. İşletme uygulama yerleri öğrencilerimizin okulda almış olduğu teorik ve pratik bilgilerin güncel hayatta uygulama ve sonuçlarını alma alanlarıdır.

ELEKTRİK TESİSAT VE PANO MONTÖRLÜĞÜ DALI

    Elektrik tesisatları ve Pano Montörlüğü  meslek elemanının sahip olması gereken bina içi ve dışı elektrik tesisatları ve tüm elektrik panolarının kurulumunu ve bakım onarımını yapma yeteneklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Meslek Elemanlarının Görevleri;
• İş planı yapmak
• İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili önlemler almak
• Elektrik boru ve kasalarının montajını yapmak
• Sıva altı ve sıva üstü elektrik tesisatını döşemek
• Hazır bir otomatik kumanda sisteminin tesisata bağlantısını yapmak
• Tesisatı kontrol etmek ve onarmak
• Ev, ticarî kuruluş, fabrika, atölye ve benzeri yerlerde bulunan elektrik tesisatını, ek ve yeni tesisler için, elektrikli ekipmanları, proje, şema ve standartlara uygun olarak kurarak, işletmeye hazır hale getirmek
• Elektrik sistem ve teçhizatının kontrol bakım ve onarımına yardımcı olmak
• Pano malzeme montajı yapmak
• Teçhizata etiketleme, kodlama yapmak
• Kablo montajı yapmak
• Pano testini yapmak
• Tesiste ve sahada pano montajı yapmak

 STAJ İMKANLARI

Elektrik& Elektronik Bölümü öğrencilerimiz Türkiye’nin önde gelen büyük firmalarında staj ve iş fırsatını yakalıyor.

İŞ BULMA İMKANLARI

 • Pano imalatı yapan ve elektrik malzemesi üreten, fabrika, küçük ve orta büyüklükteki her türlü işletmeler.
 • Fabrikaların bakım onarım bölümleri, Servis ve arıza bakım hizmeti veren  elektrikçiler.
 • Asansör bakım ve montaj firmaları
 • Elektrik dağıtım şireketleri
 • Otomasyon firmaları
 • Otomotiv firmaları
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının bakım ve teknik hizmetler bölümleri.

EĞİTİM VE KARİYER İMKANLARI

Okulumuzun Elektrik – Elektronik Teknolojileri bölümünden mezun olan öğrencilerimiz;

4 yıllık Fakültelerin

 • ADLİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ (M.T.O.K.)
 • BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (M.T.O.K.)
 • BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ (M.T.O.K.)
 • BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ (M.T.O.K.)
 • ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (M.T.O.K.)
 • ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ (M.T.O.K.)
 • ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ (M.T.O.K.)
 • ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ (M.T.O.K.)
 • İMALAT MÜHENDİSLİĞİ (M.T.O.K.)
 • MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ (M.T.O.K.)
 • 4 yıllık Meslek Yüksek Okullarının
 • HAVACILIK ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİ
 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
 • UÇAK ELEKTRİK-ELEKTRONİK

2 yıllık Meslek Yüksek Okullarının

 • ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ TYT
 • BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ TYT
 • ELEKTRİK TYT
 • ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM, İLETİM VE DAĞITIMI TYT
 • ELEKTRİKLİ CİHAZ TEKNOLOJİSİ TYT
 • ELEKTRONİK HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ TYT
 • ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ TYT
 • ENERJİ TESİSLERİ İŞLETMECİLİĞİ TYT
 • GRAFİK TASARIMI TYT
 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TYT
 • KONTROL VE OTOMASYON TEKNOLOJİSİ TYT
 • MEKATRONİK TYT
 • MOBİL TEKNOLOJİLERİ TYT
 • NÜKLEER TEKNOLOJİ VE RADYASYON GÜVENLİĞİ TYT
 • OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ TYT
 • RADYO VE TELEVİZYON TEKNOLOJİSİ TYT
 • RAYLI SİSTEMLER ELEKTRİK VE ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ TYT
 • SAHNE VE GÖSTERİ SANATLARI TEKNOLOJİSİ TYT
 • UÇAK TEKNOLOJİSİ TYT

Bölümlerine çok avantajlı imkânlarla kayıt yaptırabilmektedirler.

GIDA TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ TANITIMI

*ÖNEMLİ Bölümümüz sayısal bir bölüm olup, Kimya ve Biyoloji dersleri ağırlıklıdır.

BÖLÜMÜN TANITIMI

Gıda teknolojisi alanı, tarım ve hayvancılığa dayalı ham maddeleri modern teknolojileri uygulayarak işleyen ve güvenli gıda üretimini sağlamak için duyusal, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik yönden gıda kontrol hizmetlerini gerçekleştirerek tüketime uygun gıda maddeleri üreten ve insan beslenmesine sunan bir teknoloji dalıdır.

Bu amaçla günümüz ihtiyaçlarına yönelik eğitim vermeyi hedefleyen Mesleki ve Teknik Liselerimizde Gıda Teknolojisi alanında eğitim verilmektedir.

BÖLÜMÜN AMACI

Gıda Teknolojisi alanı altında yer alan mesleklerde, sektörün ihtiyaçları Türk Gıda Mevzuatına uygun üretim yapabilen bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

BÖLÜMDE VERİLEN DERSLER

Gıda Teknolojisi Bölümü 10. sınıfta Gıda Kimyası, Gıda Mikrobiyolojisi, Laboratuvar Tekniği ve Madde Temel Değişim ve Ölçümler

11. Sınıfta Gıdalarda Kalite Kontrol Analizleri-1, Gıdalarda Mikrobiyolojik Analizler, Gıdalarda Fiziksel ve Duyusal Analizler, Gıda Ambalajları ve Kontrolü, Gıda Güvenliği, Gıda Üretim Teknolojisi, Beslenme

12. Sınıfta ise Gıdalarda Kalite Kontrol Analizleri-2 dersleri verilmektedir.

Bölümümüz sayısal bir bölüm olup, Kimya ve Biyoloji dersleri ağırlıklıdır.

GIDA LABORATUVAR TEKNİSYENİNİN GÖREVLERİ

 • İş organizasyonu yapmak
 • Hijyen ve sanitasyon kurallarını uygulamak
 • Analiz öncesi hazırlık yapmak
 • Numuneyi analize hazırlamak
 • Numunenin duyusal, fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik analizlerini yapmak
 • Analiz sonrası işlemleri yapmak
 • Analiz formlarını doldurmak
 • Analiz sonuçlarını mevzuatlara göre değerlendirmek
 • Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek

STAJ İMKANLARI

İŞ BULMA İMKANLARI

 • Gıda Kontrol teknisyenleri, gıda üretimi yapan fabrikalarının laboratuvarlarında, özel gıda

kontrol laboratuvarları vb. yerlerde iş imkanı bulabilmektedirler.

 • Gıda üretimi yapan fabrikalar ve imalathanelerde çalışabilirler.
 • Hizmet sektöründe marketler, yemek fabrikaları, ekmek fabrikaları, pastaneler vb yerlerde

kalite kontrol elemanı olarak çalışabilirler.

 • İş yerlerinde belli bir süre çalışanlar , çeşitli bölümlerde üretim sorumlusu olarak

çalışabilmektedirler.

 • Meslek lisesi bitiren kişiler Teknisyen ünvanı alır.
 • Meslek yüksekokulu bitiren kişiler Tekniker ünvanı alır.
 • Teknisyenler genellikle Teknikerlere bağlı olarak çalışırlar, Teknikerler ise genellikle

Mühendislere bağlı olarak çalışırlar.

MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM

Ek puan alarak gittikleri ön lisans eğitim süresini tamamlayan öğrenciler yani Gıda Teknolojisi ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde mezuniyet alanlarıyla ilgili bölümlere geçiş yapabilirler. Geçiş yapabildikleri bölümler aşağıda sıralanmıştır.

 1. Gıda Mühendisliği
 2. Beslenme ve Diyetetik
 3. Bitki Koruma
 4. Kimya
 5. Tarımsal Biyoteknoloji