ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM İLE BAŞARIYI YAKALAYIN

Akademik başarıları destekleyen en önemli unsurların başında gelen beceri ve yetkinlik gelişimi, okulumuzda ilkokul yıllarından itibaren başlamaktadır.

Her birey, akademik yetenekleri, öğrenme tercihleri, kişilikleri ve öğrenme güdüleri açısından birbirinden farklıdır. Bu farklılıklar ışığında, ilkokullarımızda zenginleştirilmiş öğretim uygulamaları ile 21. yüzyılda öğrenci olmanın gereği olarak ters yüz edilmiş sınıf tasarımları yer almaktadır.

Program kapsamında yer alan zenginleştirme çalışmalarımız şunlardır;

* Görsel Algı
* Üretkenlik
* Yabancı dilde uluslararası standartlara uygunluk
* Düşünme Becerileri
* Beceri ve Yetkinlik Gelişimi
* Müzik Gelişimi
* Sanat ve Spor Gelişimi

İLKOKULDA ÖĞRENCİLERİMİZİ NELER BEKLİYOR ?

* Zengin ve özgün eğitim müfredatı
* İki yabancı dil; İngilizce ve İspanyolca
* Yabancı dilde uluslararası standartlara uygunluk
* Fiziksel uygunluk testi ve gelişim programı
* Flip Learning ders tasarımları ve ters yüz edilmiş sınıflar
* Kişilik gelişimi çalışmaları, dönem sonu eğitim brifingleri
* Her gün 15 dakika kitap okuma saati uygulaması
* Spor, sanat ve müzik alanında yetenek geliştirme çalışmaları
* Uzaktan eğitim Şafak Okulları online ders platformu
* Teknolojik altyapı destekli sınıflar
* 3. ve 4. sınıfta haftalık kazanım değerlendirme sınavları
* Öğrencinin birebir takibi alanında uzman psikolog
* Robotik Kodlama ve Akıl Oyunları dersleri
* Yılda iki kez performans değerlendirme haftası
* 14 farklı beceri için gelişim programı

İLKOKUL BRANŞ DERSLERİ

* İngilizce
* İspanyolca
* Müzik
* Beden Eğitimi
* Görsel Sanatlar
* Robotik Kodlama
* Akıl ve Zeka Oyunları
* Yaratıcı Yazarlık