SAĞLIK MESLEK LİSESİ

Özel Şafak Anadolu Sağlık Meslek Lisesi ülkemizde hızla büyüyen sağlık sektörünün ihtiyaç duyduğu bilgili, hoşgörülü, teknolojiyi kullanabilen ve sağlık alanındaki gelişmeleri yakından takip eden nitelikli sağlık personelleri yetiştirme amacıyla 2013 yılında Şafak Hastaneleri Grubu bünyesinde kurulmuştur.

İlk günden itibaren Milli ve manevi değerlerimizi bilen,sağlığın evrensel kurallarını benimseyen gençler yetiştirerek topluma kazandırmak için çıktığımız yolda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz.
Gelecek vizyonumuz doğrultusunda çocuğunuzun eğitim planlamasını birlikte yapmak üzere siz değerli velilerimizi okulumuzda ağırlamaktan mutluluk duyarız.

ANADOLU LİSESİ

Anadolu Lisemize kayıt yaptıran öğrencilerimiz, hazırladığımız yeni öğretim programımız sayesinde hem KALİTELİ EĞİTİM alıyorlar, hem de 9.sınıftan başlayan ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK derslerimiz sayesinde herhangi bir ekstra takviyeye ihtiyaç duymadan hayallerindeki üniversiteyi kazanabilecek akademik yeterliliğe sahip oluyorlar.

9.Sınıftan itibaren Rehber Öğretmenlerimiz ve Psikolojik danışmanlarımız çeşitli anket ve envanterlerle, kariyer günleri çalışmalarıyla öğrencilerimize en uygun kariyer planını birlikte hazırlıyor, velilerimizin de bu sürece katılmasını sağlayarak başarı oranını en üst seviyeye çekiyor.

BİLİM TEKNOLOJİ LİSESİ

Okulumuzda Milli Eğitim Bakanlığının Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri için hazırladığı mesleki eğitim müfredatı; bilimsel deneyler ve atölye çalışmaları ile öğrencilerimizin pratik üretim becerilerini kavrayacakları şekilde, geliştirilerek ve zenginleştirilerek verilecektir.

Öğrencilerimiz meslekleri ile ilgili en son teknolojiye göre donatılmış atölye ve laboratuvarlarda, hem üst öğrenimlerine devam edebilecek, hem de sanayide görev alabilecek bilgi seviyesinde yetiştirileceklerdir.

Okulumuzda araştırma ve yenilik kültürünün gelişmesine yönelik olarak; her meslek alanı için hazırlanmış olan Ar-Ge bölümlerinde, iş dünyasının ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş proje tabanlı bilimsel çalışmalar yapılacak, öğrencilerimiz meslekleri ile ilgili yeni buluşlar yapmaya yönlendirilecektir.

Öğrencilerimizi araştırmaya teşvik etmek ve araştırmayı sevdirmek için, ulusal ve uluslararası bilimsel tasarım ve proje çalışmalarına katılarak, onların proje tabanlı çalışma deneyimleri artırılacak ve yenilikçilik ruhu aşılanacaktır. Müfredatta yer almayan yenilikçi eğitim uygulamaları, projeler kanalıyla hayata geçirilecektir.

Meslek derslerine, bir program dâhilinde, sanayide kendini kanıtlamış teknisyen ve mühendisler davet edileceği gibi; zaman zaman da işletmelere gidilerek sanayi uygulamalarının içinde pratiğe dönüştürülen dersler yapılacaktır. Böylece öğrencilerimiz uygulamayı, birebir sanayide uygulama yapan teknik elemanlardan öğreneceklerdir. Ayrıca işletmelerle işbirliği içerisinde, uygulamalı staj ve yarı zamanlı çalışma programları yürütülecektir.

Okulumuzdan mezun olan öğrencilerimizin, teori ve uygulamayı birleştirebilen mühendisler olmaları ve geleceğin sanayi çalışmalarını yönlendirecek teknik elemanlar olarak yetişmeleri hedeflenmektedir.

bölümler

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ

ALANIN TANIMI

Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.

ALANIN AMACI

Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı altında yer alan mesleklerde, sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

DAL PROGRAMLARI

1. ELEKTRİK TESİSATLARI VE PANO MONTÖRLÜĞÜ

Tanımı : Elektrik tesisatları ve pano monitörlüğü meslek elemanının sahip olması gereken, bina içi ve dışı elektrik tesisatının ve tüm elektrik panolarının kurulumunu ve bakım onarımını yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Amacı : Elektrik-elektronik sektöründe; bina içi ve dışı elektrik tesisatının ve tüm elektrik panolarının kurulumunu ve bakım onarımını yapabilecek yeterliklere sahip meslek elemanları yetiştirmek.

2. GÜVENLİK SİSTEMLERİ

Tanımı: Güvenlik sistemleri teknik servis elemanın sahip olması gereken, Güvenlik sistemlerinin kurulum, bakım ve onarım işlemlerini yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Amacı: Güvenlik sistemlerinin kurulum, bakım ve onarım işlemleri için gerekli mesleki yeterliklere sahip teknik elemanları yetiştirmektir.

GIDA TEKNOLOJİLERİ

ALANIN TANIMI

Sağlıklı bir toplum, sağlıklı bir nesil için insanların tükettiği gıdalar çok önemlidir. Dünya nüfusunun gittikçe artması sağlıklı ve bol gıdaya olan ihtiyacı da artmıştır. Teknolojik gelişmeler gıda sektöründe de kendini hissettirmektedir. Geleneksel üretim çekileri yerini bilimsel üretime bırakmaktadır. Bu alandaki teknolojik buluşlar, yeni gıda formülleri, ürün çeşitlerinin artması, tüketicinin damak zevkinin ve sosyal yaşantısının değişmesi, ambalajlamanın önem kazanması, gramajda çeşitlenme ihtiyacının doğması gibi faktörler gıda endüstrisinde ilkel yöntemlerin terk edilmesini zorunlu kılmaktadır.
Gıda sektöründe üretim kalitesinin artırılması yüksek teknoloji, ambalajlama, uygun koruma, dağıtım ve depolama sistemine bağlıdır.

ALANIN AMACI

Ülkemizde tarım alanında yaşanan gelişmeler gıda sektörümüze de yansımış bitkisel ve hayvansal gıdaların üretimi artmıştır. Tahıl, süt, meyve, sebze, çay, yağ, et, balık, fermantasyon (mayalanma) ürünlerinin yanı sıra şekerli ürünler ile ilgili üretim ve işleme tesisleri yurt geneline yaygınlaşmıştır. Buna bağlı olarak da işlenmiş gıda ürünlerinin ihracatı artmış ve bu gelişmeler gıda sektörünün ilerlemesine büyük katkı sağlamıştır.
Gıda Teknolojileri alanında gıda ile ilgili üretim süreçlerinin her aşamasında görev alabilecek teknik ara eleman yetiştirmek üzere gereken eğitim öğretimi vermek ve gıda teknolojileri uygulamalarında yer alan meslek elemanlarını sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan meslekî yeterlikleri kazanmış, nitelikli kişiler olarak yetiştirmek amaçlanmaktadır.

DAL PROGRAMLARI

1-GIDA LABORATUVAR (KONTROL) TEKNİSYENİ

Gıda laboratuvar teknisyeni, her türlü gıdanın üretiminden tüketimine kadar geçen süreç içerisinde alınan numunelerinin duyusal, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini laboratuvarda, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.